1945
V neděli 6. května 1945
ve 12:30 hod.
mohla Sušice po šesti letech 
svobodně vydechnout.

Již několik dnů bylo ze Šumavy slyšet dunění, jedna "zaručená" zpráva střídala druhou a tak nezbývalo nic jiného než čekat. ​

Když se láme chleba

Je neděle 6. května poledne, počasí se vylepšilo a čekání pokračuje.

A jsou tady

U kapucínského kláštera
U kapucínského kláštera

Na tancích bílý hvězdy měli

To jsou oni

A už se slaví

American boys

Gen. William Hoge
Gen. William Hoge

A některé vztahy skončily svatbou a vystěhováním za velkou louži. A některé i jinak...

Děti měly pré

...& Czech girls

Jednotka Čsl. samostatné obrněné brigády pod velením kpt. Pecolda se zúčastnila pak i oslav konce války. S ní do Sušice přijeli pánové Antes, Sýkora, Gvozdek a další, jimž se pak naše město stalo domovem.

Čsl. obrněná divize 

Okolí Sušice