Sušice 1945 - 2018 * © Kamil Svelch 2015 * www.susice1945.com *  susice1945@gmail.com * +420 607 269 811 * info@susice1945.com

Příběh jedné desky

Můj dopis byl prý údajně čten na nějakém veřejném zase­dání národního výboru.

Deska byla skutečně 6. 5. 1968 na původní místo navrácena.

Během normalizace byla deska opět odstraněna a nahrazena jednoduchou kamennou zdůvodňující odstranění americko-vietnam­skou válkou. Jen pro zpestření situace. Sušice za nějaký čas po seznáme­ní české veřejnosti s tímto novým stavem ustupuje do pozadí jako město sirek a stává se slavnou díky této desce. Často se stávalo, že pří zmínce o Sušici lidé neobeznámení s městem říkali: "Sušice? Kde to je? Aha, tam, co mají tu desku proti Američanům". Tato deska snad právě pro ten idiotismus ještě za bývalého režimu odstraněna a nahraze­na celkem vkusnou bronzovou deskou, připomínající místního slavného rodá­ka, secesního malíře Maxe Pirnera. Na ní však bylas chyba v malířově narození.

Během normalizace, ve výroční den 6. května pokládali zástupci amerického velvyslanectví ke zdi muzea květiny, a to za hoj­né účasti místních lidé, kteří se nebáli, neboť tyto akce byly pilně dozo­rovány StB.

Deska potřetí, a doufejme že, naposledy, byla nainstalována na budovu muzea v 22. prosince 1989.

Josef Klas

 

Deska z bronzu...

 

Deska byla zhotovena z bronzu pražskou firmou František Anýž, která platila ve své době za přední ateliér v Československu.

Nainstalována a slavnostně odhalena byla v r. 1946, za účasti zástupců jak města Sušice v čele se starostou Čeňkem Vaškem, tak delegace americké armády.

Deska po únorovém puči zůstávala na místě bez větší pozornosti až do chvíle, kdy byla polepena balicím papírem s ručně velice primitivně pro­vedenými, nejapnými nápisy a o den později odstraněna. Tato iniciativa byla vedena místním Českosloven­ským svazem mládeže. Při snímání desky na druhý den došlo k úrazu jednoho z dělníků.

V roce 1968, někdy začátkem dubna, jsem napsal dopis na sušický městský národní výbor se žádostí, aby rámci obrodného procesu byl odčiněn i ten to zlovolný čin. 

 

Chybička se vloudila...

A deska "bojující" proti něčemu, co dávno skončilo... 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now